Årsmöte

2017-03-19

Sedvanliga årsmötesförhandlingar ägde rum den 13 mars


Medlemsmöte den 13 mars

2017-03-19

Punkter som har tagits upp på medlemsmötet var Inledande samarbete med Lokal tv förening. Uppdatering av hemsida, Pierre Mitran är ansvarig. Sotenäs förfrågning om webbsändningar av fullmäktigemöten. Redigeringskurs har avslutat. Uppföljning av redigeringskurs kommer till hösten. Nästa medlemsmöte blir den 10 april kl. 13:00


VÅRA SPONSORER


Företagskonsult Erik Lindh
Företagskonsultationer. bokslut mm
Tel. 0705-233171


Nordblom Media AB
Webbdesign & hemsidor
www.nordblommedia.se
Tel. 0522-780018