Vad händer i filmföreningen?

2019-11-17

Hej alla! Filmföreningen har nu upphört att finnas till! Vi har istället blivit en del av Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening som vi har flyttat ihop med. Definitivt beslut om upplösningen togs 2020-07-10. Vi kommer att fortsätta att träffas under Varvsföreningens namn. Website: uddevallaindustrihistoriska.se E-post: [email protected] Under en kortare tid kommer Filmföreningens hemsida att finnas kvar tills vi vet vad vi skall göra med den.


VÅRA SPONSORER


Företagskonsult Erik Lindh
Företagskonsultationer. bokslut mm
Tel. 0705-233171


Nordblom Media AB
Webbdesign & hemsidor
www.nordblommedia.se
Tel. 0522-780018


Välkommen till Varvsföreningens FilmsektionTrots att vi nu är en sektion i Varvsföreningen kommer vi att ungefär fungera som tidigare. Varvsföreninge har över 130 medlemmar och vi ingår nu bland dem med ca 10 personer och betalar en årsavgift om 100 kronor (familj 150 kronor).

Nya medlemmar är som tidigare välkomna. Vi har kvar den mesta av vår inspelningsutrustning (kameror, belysning., stativ etc) och har dessutom kunnat uppdatera redigeringsdatorer under våren 2020.

Vi träffs på våra möten och pratar film, hjälper varandra att redigera, hjälps åt i nya produktioner  och har trevligt tillsammans. Var och en efter sin förmåga!